Logo_TRON                  Invitasjonen finner du på HorsePro

                  Påmelding er åpen

                  Trondheim Rideklubb har fått eget mobilnummer

                  som skal benyttes under stevnene: 93 49 70 05

  Statuttene for klubbmesterskapet finner du her

                                                 Statutter klubbmesterskap 2014

Giro med medlemskort

I løpet av november vil alle klubbens medlemmer få tilsendt faktura for medlemsavgift og medlemskort 2015!

 Hvis en betaler denne i nettbank er det viktig å huske på å krysse av for «kvittering». Da vil en få tilsendt et kvitteringsoblat fra banken, slik at en kan klistre denne på medlemskortet.

 Ved å vise fram medlemskortet med kvittering kan en benytte seg av fordelene ved å være medlem i Tronheim Rideklubb.