Trondheim Rideklubb har inngått en sponsoravtale med Ila Trafikkskole.

Avtalen går ut på at når medlemmer av Trondheim Rideklubb benytter seg av trafikkskolen for oppkjøring for B eller BE, vil klubben få 5 % av summen medlemmet bruker på trafikkopplæringen.

Dette er en mulighet for medlemmene våre å gi noe tilbake til klubben uten å bruke en eneste ekstra krone. Når medlemmer benytter seg av Ila trafikkskole vil klubben få 5 % av summen medlemmet bruker på trafikkopplæringen.

Ile trafikkskole tilbyr opplæring B, BE og B96. De har også trafikale grunnkurs. Trafikkskolen henter også elevene for kjøreopplæring kl B

Vi håper derfor at våre medlemmer vil benytte seg av Ila Trafikkskole. 

Ta kontakt med de på tlf: 73010522

Eller via hjemmesiden http://www.ilatrafikkskole.no

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 09. februar 2017 kl. 19:00 på Bratsberg Ride- og Treningsenter

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av dirigent, referent og tellekorps, samt to (2) personer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenning av årsberetning
  5. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
  6. Behandle innkommende forslag
  7. Godkjenning av budsjett
  8. Fastsettelse av kontingent
  9. Valg

Eventuelle forslag sendes til post@trondheim-rideklubb.no 14 dager før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har tale- og forslagsrett.

Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 15 år og har vært medlem i minst 1 måned.

Innkalling-årsmøtet-pdf

Årsberetning 2017

Styret

BINGOKVELD SØNDAG 15. JANUAR

kl. 18:00 – 21:00

I forbindelse med vårt samarbeid med Max Spill på Tempe, der klubben får en andel av deres overskudd hvert år, inviterer vi alle medlemmer til en hyggelig bingokveld, der du også støtter klubben. Det blir enkel servering med kaffe og kake.

Pga Norsk Lov er det 18 års- aldersgrense på dette arrangementet.

Hvor: Max Spill avd. Tempe, Tempeveien 22

Giro med medlemskort

Da er det på tide å betale inn medlemsavgiften for 2017.

Priser medlemskontingent 2017:

Enkeltmedlem kr. 500.-

familiemedlemsskap kr. 750.-

Kto: 4358.15.68542.

Ved betaling i nettbank, huk av for «kvittering». Da vil en få tilsendt et kvitteringsoblat fra banken, slik at en kan klistre dette på et evt medlemskort. 

 Ved å vise fram medlemskortet med kvittering kan en benytte seg av fordelene ved å være medlem i Trondheim Rideklubb.

Fra og med onsdag 4. januar vil det bli redusert framkommelighet til Bratsberg Ride- og Treningssenter pga at veien stenges for veiarbeid i Amundsdalen (svingene fra Tillerbrua). Dette berører Trondheim Rideklubb og avvikling av stevner i store deler av 2017. Fra 04.01. til 15.06. er det to muligheter for omkjøring for dere som kommer fra Trondheim. Den ene er om Bratsberg (Bruråk) og ned Leiråkerveien. Den andre er om Sandmoen – Klæbu. Veien vil åpnes i sommer; 16.06.-14.08. Men da starter de med andre fase og da er det ikke mulig å komme inn til senteret fra «dalan». Kun fra Bratsberg.
Transport fra Sandmoen vil også bli berørt, da de stenger veien også her fra og med 1. mars, men da kommer vi med ny info .
Vi vil gjøre alle oppmerksom på at det vil bli stor trafikk forbi senteret, og vi vil på det sterkeste oppfordre alle til å kjøre forsiktig forbi senteret!
Informasjon med kart fra Klæbu Kommune: https://www.klabu.kommune.no/…/Prosjekter-som-medforer-veg…/

ny-utvalg

Vi trenger akkurat DEG!
Som er glad i klubben din.
Liker å jobbe i høyt tempo.
Glad i mennesker.
Ikke redd for være litt frempå.
Har god ideer og vil dele dem med oss.
Vi i sponsorutvalget ønsker oss engasjerte medlemmer som vil fremme klubben og jobbe med å få inn inntekter til våre aktiviteter i 2017.
Ta kontakt med Siv på mail sivrandi@yahoo.no.

julebuffet-invitasjon

I forbindelse med at Bratsberg Ride- og Treningssenter arrangerte trening med Alois Pollmann-Schweckhorst stod klubben for et fantastisk julebordbuffet fullt av god mat for medlemmer, deltakere på Alois-treningen, samt alle som ellers ville komme og se på. 

Helgen har vært en stor suksess! Det har vært en utrolig bra trening med en kunnskapsrik mann som underviste med stort engasjement og en utstråling som inspirerte både ryttere og tilskuere. Tusen takk til Nicholai og Lene som gjorde det mulig for klubbens medlemmer og de andre deltakerne, som er nært knyttet til både vår klubb og Bratsberg, for at vi alle fikk muligheten til å bli bedre kjent med Alois 🙂 !

LOGO_TRON (2)

Velkommen på stevne 12.-13. november

Invitasjon og påmelding finner du her
 Ryttermelding: ryttermelding-nov-2016

 

 

NB! Vi har dessverre ikke tilbud om oppstalling. 
Lene Andersen kan kontaktes ang. bokser på stevneplassen på tlf: 97114442
Det er også bokser tilgjengelig i umiddelbar nærhet (ca. 5min skrittetur), hos Bruråk Hestesportsklubb v/ Thea Menne Scheide tlf: 95797767 og hos
Silje Bjørnvik tlf: 99435341
Kort kjøretur unna (ca 5-8 min å kjøre), hos Stall Granly v/Christine Bertelsen tlf: 48272778