Logo stryk

Sør-Trøndelag Rytterkrets inviterer kvalifiserte og aktive konkurranseryttere til kretstrening i sprang og dressur 2015.

Kretstreningen arrangeres både i sprang og dressur samme helg for å bygge en felles plattform for begge grener.

Første del av kretstreninger 2015 arrangeres før stevnesesongen starter for fullt, og andre del arrangeres på senhøsten/førjulsvinteren.

STRyK støtter totalopplegget med ca. kr. 15 000,- for å holde prisene nede for den enkelte deltaker (gratis lunsj, sponset deltakeravgift).

Når:                Første del: 17.-18. januar + 14.-15. mars. Andre del fastsettes senere.

Sted:              Bratsberg Ride- og Treningssenter i isolert ridehus.

Trenere:       Nicholai Lindbjerg (sprang) og Louise Almlund Løkken (dressur).

Pris:                Kr. 1000,- for første del – 2 dager pr. gang (sprang eller dressur). Prisen inkluderer lunsj/foredrag/klinikk.

Påmelding innen 20. desember til sortrondelag.krets@rytter.no

Kriterier for deltakelse, se invitasjonen: Invitasjon til kretstrening 2015

Giro med medlemskort

I løpet av november vil alle klubbens medlemmer få tilsendt faktura for medlemsavgift og medlemskort 2015!

 Hvis en betaler denne i nettbank er det viktig å huske på å krysse av for «kvittering». Da vil en få tilsendt et kvitteringsoblat fra banken, slik at en kan klistre denne på medlemskortet.

 Ved å vise fram medlemskortet med kvittering kan en benytte seg av fordelene ved å være medlem i Tronheim Rideklubb.