Trondheim Rideklubb inviterer til D-Befoma i dressur og sprang.

Befoma Cup er en rekrutterings-cup som arrangeres for ponni, rekrutt og hest. Ekvipasjer må ri begge grener for å delta i cupen.

Det vil også være mulig å starte kun en av grenene, men ekvipasjer som vil delta på BEFOMA Cupen vil ha førsteprioritet ved mange påmeldte.

Dommer Dressur: Tone Markussen, DD2.

Banebygger Sprang: Bjørn Roar Lykstad, SBB2.

Invitasjonen for dressur finner du her, og for sprang finner du her

Nye dressurprogram fra mai 2017:

Fra 1. mai 2017 gjelder det nye dressurprogrammer i LC og LB, og det er enkelte endringer i LA:1, MB:1 og MB:3. Alle de nye programmene har årstallet 2017 i tittelen. Noen har også fått ny nummerering. Det er viktig at både arrangører og ryttere bruker de riktige programmene fra denne datoen.

Riktige programmer:

Fredag: LC:2 – Finner du her: http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/3-lc-2-nryf-2017.pdf

Lørdag: LB:3 – Finner du her: http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/12-lb-3-nryf-2017.pdf

Lørdag: LA:3 – Finner du her: http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/23-la-3-nryf-2009-1.pdf

Lørdag: MB:3 – Finner du her: http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2014/12/43-mb-3-2017.pdf

Viktig endring er at ekvipasjen må ha gjennomført høyden i siste avdeling!

Fra reglementet:

Kvalifisering: Ekvipasjene må være kvalifisert til start i siste avdeling i henhold til § 258 før start i mesterskapet.

 

I tillegg må ekvipasjer som starter NM for ponni, junior, children eller Unge Ryttere ha gjennomført samme høyde som finalen med godkjent resultat på minimum L-stevne før start i mesterskapet.

Dette innebærer at:

Ponni kat I skal ha gjennomført høyden 1,25m (min på L-stevne) før start i NM

Children skal ha gjennomført høyden 1,25m (min på L-stevne) før start i NM

Junior skal ha gjennomført høyden 1,40m (min på L-stevne) før start i NM

Unge Ryttere skal ha gjennomført høyden 1,45m (min på L-stevne) før start i NM

LINK til statutter for NM 2017

 

Trondheim Rideklubb har inngått en sponsoravtale med Ila Trafikkskole.

Avtalen går ut på at når medlemmer av Trondheim Rideklubb benytter seg av trafikkskolen for oppkjøring for B eller BE, vil klubben få 5 % av summen medlemmet bruker på trafikkopplæringen.

Dette er en mulighet for medlemmene våre å gi noe tilbake til klubben uten å bruke en eneste ekstra krone. Når medlemmer benytter seg av Ila trafikkskole vil klubben få 5 % av summen medlemmet bruker på trafikkopplæringen.

Ile trafikkskole tilbyr opplæring B, BE og B96. De har også trafikale grunnkurs. Trafikkskolen henter også elevene for kjøreopplæring kl B

Vi håper derfor at våre medlemmer vil benytte seg av Ila Trafikkskole. 

Ta kontakt med de på tlf: 73010522

Eller via hjemmesiden http://www.ilatrafikkskole.no

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 09. februar 2017 kl. 19:00 på Bratsberg Ride- og Treningsenter

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av dirigent, referent og tellekorps, samt to (2) personer til å underskrive protokoll
  4. Godkjenning av årsberetning
  5. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
  6. Behandle innkommende forslag
  7. Godkjenning av budsjett
  8. Fastsettelse av kontingent
  9. Valg

Eventuelle forslag sendes til post@trondheim-rideklubb.no 14 dager før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har tale- og forslagsrett.

Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 15 år og har vært medlem i minst 1 måned.

Innkalling-årsmøtet-pdf

Årsberetning 2017

Styret

BINGOKVELD SØNDAG 15. JANUAR

kl. 18:00 – 21:00

I forbindelse med vårt samarbeid med Max Spill på Tempe, der klubben får en andel av deres overskudd hvert år, inviterer vi alle medlemmer til en hyggelig bingokveld, der du også støtter klubben. Det blir enkel servering med kaffe og kake.

Pga Norsk Lov er det 18 års- aldersgrense på dette arrangementet.

Hvor: Max Spill avd. Tempe, Tempeveien 22

Giro med medlemskort

Da er det på tide å betale inn medlemsavgiften for 2017.

Priser medlemskontingent 2017:

Enkeltmedlem kr. 500.-

familiemedlemsskap kr. 750.-

Kto: 4358.15.68542.

Ved betaling i nettbank, huk av for «kvittering». Da vil en få tilsendt et kvitteringsoblat fra banken, slik at en kan klistre dette på et evt medlemskort. 

 Ved å vise fram medlemskortet med kvittering kan en benytte seg av fordelene ved å være medlem i Trondheim Rideklubb.

Fra og med onsdag 4. januar vil det bli redusert framkommelighet til Bratsberg Ride- og Treningssenter pga at veien stenges for veiarbeid i Amundsdalen (svingene fra Tillerbrua). Dette berører Trondheim Rideklubb og avvikling av stevner i store deler av 2017. Fra 04.01. til 15.06. er det to muligheter for omkjøring for dere som kommer fra Trondheim. Den ene er om Bratsberg (Bruråk) og ned Leiråkerveien. Den andre er om Sandmoen – Klæbu. Veien vil åpnes i sommer; 16.06.-14.08. Men da starter de med andre fase og da er det ikke mulig å komme inn til senteret fra «dalan». Kun fra Bratsberg.
Transport fra Sandmoen vil også bli berørt, da de stenger veien også her fra og med 1. mars, men da kommer vi med ny info .
Vi vil gjøre alle oppmerksom på at det vil bli stor trafikk forbi senteret, og vi vil på det sterkeste oppfordre alle til å kjøre forsiktig forbi senteret!
Informasjon med kart fra Klæbu Kommune: https://www.klabu.kommune.no/…/Prosjekter-som-medforer-veg…/