Innkalling til årsmøte

Årsmøtet blir arrangert i kroa på Bratsberg Ride og Treningsenter, torsdag 5.mars kl. 19.00. Etter møtet vil vi arrangere ett medlemsmøte med en mindre formell oppsettning. Der vil dere som medlemmer få komme med innspill til styret.  Det blir servert kaffe og kake under møtet. Saker som skal tas opp under årsmøtet må være inne innen den 5.februar.

Årsberetningen 2014 finner du her: Årsberetning 2014

Logo stryk

INNKALLING TIL KRETSTING 2015
DATO- 12 MARS 2015
STED- SANDMOEN KRO
TID- 19.00

DAGSORDEN
1. Godkjenning av fremmøtte representanter
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps (2 pers), samt 2 personer til og underskrive protokollen
5. Behandle årsberetning
6. Behandle regnskap og revisjonsberetning
7. Behandle innkomne forslag
8. Fastsette kontigent
9. Vedta budsjett
10. Bestemme kretsens organisasjon
11. Valg

   Vi ber om at innkomne saker og fullmaktskjema sendes til styret innen tirs 24 feb.

Logo stryk

Sør-Trøndelag Rytterkrets inviterer kvalifiserte og aktive konkurranseryttere til kretstrening i sprang og dressur 2015.

Kretstreningen arrangeres både i sprang og dressur samme helg for å bygge en felles plattform for begge grener.

Første del av kretstreninger 2015 arrangeres før stevnesesongen starter for fullt, og andre del arrangeres på senhøsten/førjulsvinteren.

STRyK støtter totalopplegget med ca. kr. 15 000,- for å holde prisene nede for den enkelte deltaker (gratis lunsj, sponset deltakeravgift).

Når:                Første del: 17.-18. januar + 14.-15. mars. Andre del fastsettes senere.

Sted:              Bratsberg Ride- og Treningssenter i isolert ridehus.

Trenere:       Nicholai Lindbjerg (sprang) og Louise Almlund Løkken (dressur).

Pris:                Kr. 1000,- for første del – 2 dager pr. gang (sprang eller dressur). Prisen inkluderer lunsj/foredrag/klinikk.

Kriterier for deltakelse, se invitasjonen: Invitasjon til kretstrening 2015